Inka Häkkinen

Reilusti, rohkeasti.

Turvallisuus osana arkea

Turvallisuus ja turvallisuuden tunne on jokaisen perusoikeus. Turvallisuus arjessa koostuu monesta osatekijästä, aina riittävistä peruspalveluista toimivaan infraan. Järjestystä ylläpitävien ja valvovien tahojen sekä pelastustoimen riittävät resurssit on turvattava. Osana arjen turvallisuutta on huomioitava myös taloudellinen turva, riittävä toimeentulo ja työelämän luotettavuus.

Ajankohtaista

Inka Häkkinen

Olen Inka Häkkinen, 40-vuotias sairaanhoitaja, neljän lapsen äiti, Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuutettu sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan puheenjohtaja. Työskentelen sairaanhoitajana akuuttihoidon parissa Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksessä.

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa 2023, koska poliittinen päätöksentekomme tarvitsee näinä vaikeina maailman aikoina entistä enemmän avointa ja suoraselkäistä politiikkaa, jonka takana voi ylpeästi seistä. Minulle erityisen tärkeitä teemoja ovat lasten ja nuorten mielekkään vapaa-ajan turvaaminen, itsensä ja työnsä kehittäminen ja työssä jaksamiseen liittyvät asiat. Pyrin omassa työssäni jatkuvasti kehittämään työskentelyäni ja koko työyhteisön työolosuhteita. Koko ajan syvenevässä kaikkien alojen työvoimapulassa näillä asioilla ja niiden kehittämisellä on keskeinen rooli.

Tervetuloa seuraamaan matkaani kohti eduskuntavaaleja!

Lue lisää...